Saturday, September 28, 2013

ground/ ziemia

today we spent a day out on our 'allotment'- in Poland you can buy a piece of ground where you can grow things and have a small wooden house where you can just chill. we were preparing ground for the winter. we were taking out weed and other stuff and once the ground was moved we saw a lot of old roots that needed to go in order to make space for new seed and that opened my eyes to how it works in life- we are like ground that needs working on. it needs planting and from time to time it needs digging through, taking out old roots. those could be the roots of problems, the roots we didn't bother spending time on. but they are like weed- if you only take out the part you can see on the surface, but leave the root in the ground, you are guaranteed to have that weed grow back. maybe it won't do straight away, but it will grow back, when you least expect it. it will kill the new seed you have spent time sowing.
you can't expect right fruit in your life without dealing with your past problems.
if you have things coming up in your life now that are bad, try viewing your past choices and think if those may be the results of those. remember that even if you have stopped doing something but not dealt with it properly, just left it, you may still reap the fruit of it in the future- good or bad.

dzisiaj na działce przekopywaliśmy ziemię żeby ją przygotować dla nasion na wiosnę. w trakcie kopania odkryliśmy wiele starych korzeni. to mi przypomniało, że nasze życie/ serce jest jak ziemia- wymaga uprawiania, a co jakiś czas gruntownego przekopania, wyciągania starych korzeni. te korzenie mogą być złymi nawykami, zranieniami itp, ale pamiętaj że one mogą być jak chwast- jeśli urwiesz tylko tą część którą widzisz na wierzchu, korzeń zostawiony w ziemi prędzej czy później zrodzi nowy chwast- kiedy się tego najmniej spodziewasz. ten chwast zadusi cały Twój wysiłek siania nowych nasion.
nie możesz spodziewać się wzrostu bez konfrontowania starych problemów.
jeżeli w Twoim życiu pojawiają się problemy, zastanów się czy kiedyś nie robiłeś czegoś, co mogło w konsekwencji doprowadzić do właśnie tych problemów. pamiętaj, że nie możesz po prostu czegoś porzucić nie konfrontując tego problemu w najmniejszy nawet sposób- w przyszłości może się zdarzyć że będziesz tego oglądać owoce- dobre lub złe.

No comments:

Post a Comment