Thursday, June 13, 2013

Wyzwanie życia/ the challenge of a lifetime

Na co czekamy? What are we waiting for?
Szept drzew, Whisper of the trees,
Krzyk kamieni, Scream of stones,
Wyk wiatru? Howl of the wind?
Lepsze jutro, Better tomorrow,
Inne wczoraj, Different yesterday,
Unieważnione dzisiaj? Cancelled today?
Czy rzeczywistość w której jesteśmy  Is the reality in which we are right now
Jest naprawdę tą, Really the one
Na którą jesteśmy skazani? We are doomed to live in?
Czy naprawdę  Do we really
"Nie mamy wyjścia"? "Have no other choice"?
Co jest faktem, What is a fact,
A co nawykiem  And what's a habit
Porzuconych marzeń? Of abandoned dreams?
Zbyt łatwo sie poddajemy. We give up too easily.
Zbyt szybko przestajemy walczyć. Too easily we stop to fight.
Bierzemy ludzkie 'nie' We take human "no"
Jako wyrok na nasze życie. As a sentence for a lifetime.
Pozwalamy, by pesymizm innych We allow the pesimism of others
Decydował o kierunku Decide about the direction
Jaki obierzemy dla siebie. In which our life would go.
Dlaczego? Why?
Czy pewnego dnia Would you like to one day
Chcesz obudzić sie Wake up
Żałując wszystkiego? Regretting everything?
Patrząc na tych, którzy Looking at those
Podjęli się wyzwań, Who stood up to the challenges
Stanęli przeciwko schematom Who stood against schemes
I zmienili bieg swojego życia, And by that changed the course of their life
A potem odwracając wzrok Then, looking in a mirror
W kierunku lustra i widząc... Meet your own eyes and see..
Starego siebie? Your old self?
Niezmienionego? Unchanged?
Niewpływającego na nic i na nikogo? Being of no influence to others?
Jeżeli to nie jest to, If this is not
Czego chcesz od życia, What you'd like to get from this life,
Dlaczego prowadzić taki styl? Then why is this your lifestyle?
Dlaczego budzić sie i zasypiać Why should you wake up and go to sleep
Żałując, że dzisiaj sie wydarzyło? Regretting that today's even happened?
Jaki sens ma zazdrość o sukces What's the point of envying the success 
Innych ludzi, of other people
Jeżeli Twój własny If your own
Jest w zasięgu ręki? Is within your reach?
Ty jesteś Twoim limitem. You are your own limit.
Twoja samo dyscyplina Your self discipline 
Jest dystansem jaki Is the distance 
Musisz przebyć You need to make
By zobaczyć, To see
Co jest na końcu tęczy. What's at the end of the rainbow.
Nie czekaj na jutro So don't wait for tomorrow
By wyruszyć w podróż poszukiwania. To begin your search.
Koniec niepewności. End of uncertainty
Koniec chwiejnych decyzji. End of shaky decisions.
Koniec. The end.
Czas na nowy początek It's time for a new beginning
Stawania sie osobą, Of becoming a person
Którą zawsze chciałeś być. You've always wanted to be.

Idź. Go.

Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is- his good, pleasing and perfect will. Romans 12:2

No comments:

Post a Comment